Giải bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 12

Giải bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 12, phần bài tập Bài 6: Nước Mĩ.

Đề bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử 12:

Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945-2000

Lời giải câu 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 12:

Trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1973, chính quyền Mĩ luôn thực hiện chính sách nhằm ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân và các lực lượng tiến bộ. Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng trở thành bá chủ thế giới. Trong năm 1972, Mĩ phát triển mối quan hệ với Trung Quốc.

1973 – 1991: Mĩ tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu”, với học thuyết Rigân, Mĩ vẫn tăng cường chạy đua vũ trang. 12/1989: Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”.

Trong thập kỷ 90, Chính quyền B. Clintơn theo đuổi ba mục tiêu cơ bản của chiến lược“Cam kết và mở rộng”, Mĩ tìm cách vươn lên và chi phối, lãnh đạo toàn thế giới.

(BAIVIET.COM)