Giải bài 2 Trang 46 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 46 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á.

Đề bài 2 Trang 46 SGK Địa lí 8:

Dựa vào bảng 13.1 và 5.1 em hãy tính số dân Đông Á năm 2002, tỉ lệ dân số Trung Quốc so với dân số châu Á và dân số khu vực Đông Á?

Giai bai 2 Trang 46 SGK Dia li lop 8 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 46 SGK Địa lí lớp 8:

– Số dân Đông Á năm 2002 là: 1.509,5 triệu người.

– Tỉ lộ dân số Trung Quốc so với dân số châu Á là: 34,2% (chưa tính số dân Liên bang Nga).

– Tỉ lệ dân số Trung Quốc so với dân số khu vực Đông Á là: 85.3%.

BAIVIET.COM