Giải bài 2 Trang 45 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 45 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất.

Đề bài 2 Trang 45 SGK Địa lí 6:

Hãy trình bày sự phân loại núi theo độ cao.

Lời giải câu 2 Trang 45 SGK Địa lí lớp 6:

Phân loại núi theo độ cao:

– Núi thấp: là những khối núi có độ cao tuyệt đối dưới 1000 m.

– Núi trung bình là những khối núi có độ cao tuyệt đối từ 1000 m đến 2000 m.

– Núi cao là những khối núi có độ cao tuyệt đối từ 2000 m trở lên.

(BAIVIET.COM)