Giải bài 2 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể.

Đề bài 2 Trang 44 SGK Sinh học 8:

Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8:

Có thể thấy môi trường trong ở tất cả các cơ quan, bộ phận của cơ thể. Môi trường trong luôn lưu chuyển và bao quanh mọi tế bào, giúp tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài thông qua các hệ cơ quan như da, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết.

BAIVIET.COM