Giải bài 2 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 15: Nước ta cuối thời Trần.

Đề bài 2 Trang 44 SGK Lịch sử 4:

Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược?

Lời giải câu 2 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 4:

Nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược vì: Hổ Quý Ly không đoàn kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội nên đã thất bại.

(BAIVIET.COM)