Giải bài 2 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ.

Đề bài 2 Trang 44 SGK Lịch sử 10:

Hãy cho biết vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ?

Lời giải câu 2 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 10:

– Vị trí của Vương triêu Hồi giáo Đê- li:

+ Mở ra sự tiếp xúc, giao lưu văn hóa phương Tây mà người A-rap mang đến. Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.

+ Đạo Hồi được truyền bá vào Ấn Độ, từ đó có ảnh hưởng đến nhiều nơi khác, nhất là khu vực Đông Nam Á.

– Vị trí của Vương triều Mô-gôn:

+ Những chính sách dưới thời vua A-cơ-ba giúp cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu, đất nước thình vượng.

+ Ghi dấu với hai công trình kiến trúc lớn và tuyệt đẹp: Thành Đỏ và lăng Ta-giơ-Ma-han.

(BAIVIET.COM)