Giải bài 2 Trang 43 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 43 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Thực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê ke.

Đề bài 2 Trang 43 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 43 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 2 Trang 43 SGK Toán lớp 3:

Hình 1 có 4 góc vuông ;

Hình 2 có 2 góc vuông.

(BAIVIET.COM)