Giải bài 2 Trang 43 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 43 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 11: Sán lá gan.

Đề bài 2 Trang 43 SGK Sinh học 7:

Vì sao trâu, bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 43 SGK Sinh học lớp 7:

Trâu bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều vì:

– Trứng sán khi gặp nước sẽ nở thành ấu trùng có lông bơi, ấu trùng này sống kí sinh trong ruột ốc, sinh sản ra ấu trùng có đuôi.

– Ấu trùng có đuôi rời khỏi ốc, bám vào cây cỏ, bèo, cây thủy sinh; rụng đuôi và kết kén.

– Trâu bò nước ta thường được chăn thả ngoài đồng ruộng, chúng ăn cỏ và uống nước ở các đầm, ao rồi lại phóng uế ngay trên đồng ruộng. Nơi này cũng chính là môi trường sống của ấu trùng sán lá gan.

– Ngoài ra, việc chăn nuôi trâu bò ở nước ta còn mang tính tự phát, chưa theo quy trình khoa học, do vậy cũng không chú ý đến việc tẩy giun sán và phòng bệnh. Vì vậy nguy cơ lây nhiễm sán ở trâu bò càng tăng cao.

BAIVIET.COM