Giải bài 2 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

Đề bài 2 Trang 43 SGK Sinh học 11:

Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Lời giải câu 2 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11:

Giai bai 2 Trang 43 SGK Sinh hoc lop 11

(BAIVIET.COM)