Giải bài 2 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 2 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 10: Các nước Tây Âu.

Đề bài 2 Trang 43 SGK Lịch sử 9:

Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?

Lời giải câu 2 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 9:

– Các nước Tây Âu có chung nền văn minh, có nền kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau. Sự hợp tác là cần thiết nhằm mở rộng thị trường, giúp các nước Tây Âu tin cậy nhau hơn về chính trị, khắc phục những nghi kị, chia rẽ đã xảy ra nhiểu lần trong lịch sử.

– Từ năm 1950, sau khi phục hồi, nền kinh tế bắt đầu phát triển nhanh, các nước Tây Âu muốn thoát dần sự lệ thuộc Mĩ. Nếu đứng riêng lẻ, các nước Tây Âu không thể đọ sức với Mĩ, họ cần liên kết để cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.

(BAIVIET.COM)