Giải bài 2 Trang 41 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 41 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Đề bài 2 Trang 41 SGK Địa lí 9:

Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

Lời giải câu 2 Trang 41 SGK Địa lí lớp 9:

Ý nghĩa của việc phát triển nông, lâm, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm:

– Tạo nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

Ví dụ:

+ Mía cho công nghiệp đường mía.

+ Chè, cà phê cho công nghiệp chế biến chè, cà phê.

+ Bò thịt, bò sữa cho ngành sản xuất thịt hộp, sữa hộp…

+ Cá, tôm… cho công nghiệp chế biến thủy sản.

– Việc phát triển các vùng chuyên canh trong nông, lâm, ngư nghiệp tạo điều kiện cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm phát triển ổn định và có điều kiện đa dạng hóa sản phẩm.

BAIVIET.COM