Giải bài 2 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 2 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.

Đề bài 2 Trang 41 SGK Công nghệ 6:

Em phải làm gì để giữ nhà ở sạch sẽ và ngăn nắp ?

Lời giải câu 2 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 6:

Để giữ nhà ở sạch sẽ và ngăn nắp, em phải có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp nhưu giữ gìn vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn gọn gàng, không vứt rác bừa bãi,…

(BAIVIET.COM)