Giải bài 2 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều.

Đề bài 2 Trang 41 SGK Công nghệ 12:

Trình bày cách phân loại mạch điện tử.

Lời giải câu 2 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 12:

* Phân loại mạch điện tử theo chức năng và nhiệm vụ:

– Mạch khuếch đại.

– Mạch tạo sóng hình sin.

– Mạch tạo xung.

– Mạch nguồn chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp.

* Phân loại mạch điện tử theo phương thức gia công, xử lí tín hiệu:

– Mạch điện tử tương tự.

– Mạch điện tử số.

(BAIVIET.COM)