Giải bài 2 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Đề bài 2 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12:

Thế nào là sóng ngang? Thế nào là sóng dọc?

Lời giải câu 2 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12:

Sóng ngang là sóng mà trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng (phương dao động luôn luôn vuông góc với phương truyền).

Sóng dọc là sóng mà trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng (phương dao động sóng trùng với phương truyền).

(BAIVIET.COM)