Giải bài 2 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê.

Đề bài 2 Trang 40 SGK Lịch sử 4:

Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt?

Lời giải câu 2 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 4:

– Hằng năm kiểm tra lại hệ thống đê điều.

– Theo dõi thời tiết để kịp thời ứng phó.

– Xây dựng, mở rộng các hệ thống cống thoát nước.

– Trồng tre ven đê.

(BAIVIET.COM)