Giải bài 2 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Đề bài 2 Trang 40 SGK Lịch sử 10:

Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào?

Lời giải câu 2 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 10:

– Những yếu tố văn hóa truyền thống Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài:

+ Phật giáo và Hin-đu giáo

+ Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc nhất đền chùa, lăng mộ, tượng Phật…

+ Chữ viết ( chữ Phạn)

+ Văn học

– Văn hóa truyền thống Ấn Độ được truyền bá rộng rãi đến nhiều nơi: các nước ở khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam), Trung Quốc,…

(BAIVIET.COM)