Giải bài 2 Trang 40 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 40 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng.

Đề bài 2 Trang 40 SGK Địa lí 7:

Trong ba biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, hãy chọn biểu đồ phù hợp với ảnh xavan kèm theo.

giai bai 2 trang 40 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 40 SGK Địa lí lớp 7:

Biểu đồ C phù hợp với ảnh xavan kèm theo

(BAIVIET.COM)