Giải bài 2 Trang 39 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 39 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động.

Đề bài 2 Trang 39 SGK Sinh học 8:

Trình bày những đặc điểm tiến hóa của hệ cơ ở người.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 39 SGK Sinh học lớp 8:

– Cơ tay và cơ chân ở người phân hóa khác với động vật.

+ Tay có nhiều cơ phân hóa thành nhóm nhỏ phụ trách các phần khác nhau giúp tay cử động linh hoạt hơn chân, thực hiện nhiều động tác lao động phức tạp. Riêng ngón cái có 8 cơ phụ trách trong tổng số 18 cơ vận động bàn tay.

+ Cơ chân lớn, khỏe, cử động chân chủ yếu là gấp, duỗi.

– Người có tiếng nói phong phú nên cơ thể vận động lưỡi phát triển. Cơ mặt phân hóa giúp người biểu hiện tình cảm.

BAIVIET.COM