Giải bài 2 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 2 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở.

Đề bài 2 Trang 39 SGK Công nghệ 6:

Hãy nêu các khu vực chính của nhà ở và cách sắp xếp đồ đạc cho từng khu vực ở nhà em.

Lời giải câu 2 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 6:

Học sinh trả lời theo thực tế gia đình.

Ví dụ:

* Các khu vực chính của nhà em:

– Chỗ sinh hoạt chung, tiếp khách: là gian giữa tầng 1.

– Chỗ thờ cúng: là gian ở tầng hai, phòng hướng ra mặt đường.

– Chỗ ngủ, nghỉ: hai phòng trong góc ở tầng 1 và tầng 2.

– Chỗ ăn uống: cũng là phòng sinh hoạt chung.

– Khu bếp: gian trong cùng ở tầng 1.

– Khu vệ sinh: gian trong cùng ở tầng 1, cạnh gian bếp.

– Chỗ để xe: ở gian ngoài cùng tầng 1.

* Sắp xếp đồ đạc cho từng khu vực:

Giai cau hoi 2 Trang 39 SGK Cong nghe lop 6 - Loi giai

(BAIVIET.COM)