Giải bài 2 Trang 38 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 38 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang.

Đề bài 2 Trang 38 SGK Sinh học 7:

Em hãy kể tên các đại diện của Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 38 SGK Sinh học lớp 7:

– Các địa phương đều có thủy tức.

– Các vùng gần biển có thêm: sứa, san hô, hải quỳ.

BAIVIET.COM