Giải bài 2 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 12: Nhà Trần thành lập.

Đề bài 2 Trang 38 SGK Lịch sử 4:

Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước?

Lời giải câu 2 Trang 38 SGK Lịch sử lớp 4:

– Vua đặt lệ nhường ngôi sớm cho con, cùng trông nom việc nước.

– Cả nước chia thành các lộ, phủ, châu, huyện, xã để cai quản.

– Đặt chuông trước cung điện để nhân dân đến đánh chuông khi có điều oan ức hoặc cầu xin.

– Thanh niên trai tráng mạnh khỏe được tuyển vào quân đội, thời bình thì sản xuất, khi có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.

– Đặt thêm các chức quan Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ để phát triển nông nghiệp.

(BAIVIET.COM)