Giải bài 2 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.

Đề bài 2 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu một ví dụ về tính tương đối của vận tốc của chuyển động.

Lời giải câu 2 Trang 37 SGK Vật lý lớp 10:

Một chiếc xuồng máy chạy trên một đoạn sông có bờ sông song song với dòng chảy. Khi xuồng chạy xuôi dòng: chọn một vật làm mốc gắn với bờ sông tại vị trí xuất phát, gắn một trục tọa độ Ox theo chiều chuyển động của xuồng.

(BAIVIET.COM)