Giải bài 2 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh.

Đề bài 2 Trang 36 SGK Sinh học 9:

Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

Lời giải câu 2 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9:

Nhờ có quá trình giảm phân, giao tử được hình thành mang bộ NST đơn bội (n NST). Qua quá trình thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội (2n NST) được phục hồi. Vì vậy, sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

(BAIVIET.COM)