Giải bài 2 Trang 36 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 36 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 10: Hoạt động của cơ.

Đề bài 2 Trang 36 SGK Sinh học 8:

Hãy giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơ.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 36 SGK Sinh học lớp 8:

– Sự ôxi hóa các chất dinh dưỡng do máu mang tới, tạo ra năng lượng cung cấp cho sự co cơ, đồng thời sản sinh ra nhiệt và chất thải là khí cacbonic.

– Nếu lượng ôxi cung cấp thiếu thì sản phẩm tạo ra trong điều kiện thiếu ôxi là axit lactic. Axit lactic tích tụ sẽ đầu độc làm cơ mỏi.

BAIVIET.COM