Giải bài 2 Trang 35 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 35 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang.

Đề bài 2 Trang 35 SGK Sinh học 7:

Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 35 SGK Sinh học lớp 7:

– San hô: khi sinh sản mọc chồi, cơ thể con không tách rời mà dính liền vào cơ thể mẹ, tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau.

– Thủy tức: khi sinh sản mọc chồi, cơ thể con sẽ tách khỏi cơ thể mẹ, tự kiếm thức ăn và có đời sống độc lập.

BAIVIET.COM