Giải bài 2 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 5: Chuyển động tròn đều.

Đề bài 2 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu những đặc điểm của véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều.

Lời giải câu 2 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

Véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều có:

– Điểm đặt: trên vật.

– Phương: tiếp tuyến với đường tròn quĩ đạo.

– Chiều: cùng chiều chuyển động.

– Độ lớn: không đổi được gọi là tốc độ dài. Ký hiệu: v. Đơn vị: (m/s).

v = Δs/Δt

(BAIVIET.COM)