Giải bài 2 Trang 34 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 34 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất.

Đề bài 2 Trang 34 SGK Địa lí 6:

Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc quả Địa Cầu và bảng dưới đây rồi cho biết:

Đất nổi trên Trái ĐấtDiện tích (triệu km²)
Lục địa Á-Âu50,7
Lục địa Phi29,2
Lục địa Bắc Mĩ20,3
Lục địa Nam Mĩ18,1
Lục địa Nam Cực13,9
Lục địa Ô-xtrây-li-a7,6
Các đảo ven lục địa9,2

– Trên Trái Đất có những lục địa nào?

– Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

– Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

– Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?

– Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Lời giải câu 2 Trang 34 SGK Địa lí lớp 6:

– Trên Trái Đất có 6 lục địa:

+ Lục địa Á – Âu

+ Lục địa Phi

+ Lục địa Bắc Mĩ

+ Lục địa Nam Mĩ.

+ Lục địa Nam Cực.

+ Lục địa ô-xtrây-li-a.

– Lục địa có diện tích lớn nhất là: lục địa Á-Âu (50,7 triệu km²), nằm ở nửa cầu Bắc.

– Lục địa có diện tích nhỏ nhất là: lục địa Ô-xtrây-li-a (7,6 triệu km²), nằm ở nửa cầu Nam.

– Các lục địa hoàn toàn nằm ở nửa cầu Nam là:

+ Lục địa Nam Mĩ.

+ Lục địa Nam Cực.

+ Lục địa Ồ-xtrây-li-a.

– Các lục địa hoàn toàn nằm ở nửa cầu Bắc là:

+ Lục địa Á – Âu.

+ Lục địa Bắc Mĩ.

(BAIVIET.COM)