Giải bài 2 Trang 33 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 33 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ.

Đề bài 2 Trang 33 SGK Sinh học 6:

Hãy đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng của câu sau:

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì:

▭ Gồm hai phần: vỏ và trụ giữa.

▭ Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.

▭ Có nhiều lông hút giữ chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan.

▭ Có ruột chứa chất dự trữ.

Lời giải câu 2 Trang 33 SGK Sinh học lớp 6

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì: Có nhiều lông hút giữ chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan.

Đáp án đúng: C

BAIVIET.COM