Giải bài 2 Trang 33 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 33 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Đề bài 2 Trang 33 SGK Địa lí 9:

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ hai biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

giai bai 2 trang 33 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 33 SGK Địa lí lớp 9:

– Vẽ biểu đồ

giai bai 2 trang 33 sgk dia li lop 9 - loi giai

Biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 1990 và năm 2002.

BAIVIET.COM