Giải bài 2 Trang 33 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 33 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Đề bài 2 Trang 33 SGK Địa lí 6:

Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người.

Lời giải câu 2 Trang 33 SGK Địa lí lớp 6:

Lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi các loại đá rắn chắc, vỏ Trái Đất rất mỏng, chỉ chiếm khoảng 1% về thể tích và 0,5% khối lượng của Trái Đất.

Vỏ Trái Đất có vai trò rất quan trọng đối với đời sống và hoạt động của con người. Đây là nơi tồn tại của không khí, nước, sinh vật và đất đai…và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người. Nếu thiếu những thành phần này, con người không thể sinh sống được.

(BAIVIET.COM)