Giải bài 2 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 6: Báo cáo thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.

Đề bài 2 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12:

Chu kì dao động của con lắc đơn có phụ thuộc vào nơi làm thí nghiệm hay không? Làm cách nào để phát hiện điều đó bằng thí nghiệm?

Lời giải câu 2 Trang 32 SGK Vật lý lớp 12:

Dự đoán chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào nơi làm thí nghiệm, để kiểm chứng dự đoán đó, ta cần tiến hành thí nghiệm với con lắc có chiều dài không đổi tại những nơi khác nhau.

BAIVIET.COM