Giải bài 2 Trang 32 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 32 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 8: Thủy tức.

Đề bài 2 Trang 32 SGK Sinh học 7:

Thủy tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 32 SGK Sinh học lớp 7:

Cơ thể thủy tức chỉ có 1 lỗ thông với bên ngoài, gọi là lỗ miệng. Sau khi tiêu hóa xong, chất thải sẽ được đưa vào khoang rỗng của cơ thể, sau đó dồn về lỗ miệng và theo dòng nước ra ngoài môi trường.

BAIVIET.COM