Giải bài 2 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long.

Đề bài 2 Trang 32 SGK Lịch sử 4:

Em biết Thăng Long còn có những tên gọi nào khác?

Lời giải câu 2 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 4:

Thăng Long còn có các tên gọi khác như là: Tống Bình, Đại La, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Hà Nội…

(BAIVIET.COM)