Giải bài 2 Trang 32 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 32 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng.

Đề bài 2 Trang 32 SGK Địa lí 7:

Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ?

Lời giải câu 2 Trang 32 SGK Địa lí lớp 7:

– Phát triển thủy lợi và trồng cây che phủ đất.

– Đảm bảo tính chất chặt chẽ của thời vụ và có những biện pháp phòng chống thiên tai (bão, lụt, hạn hán,…) và phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng và vật nuôi.

(BAIVIET.COM)