Giải bài 2 Trang 31 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 31 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương.

Đề bài 2 Trang 31 SGK Sinh học 8:

Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 31 SGK Sinh học lớp 8:

Xương được cấu tạo gồm:

– Chất hữu cơ (hay cốt giao): đảm bảo tính mềm dẻo cho xương.

– Chất vô cơ (hay chất khoáng chủ yếu là canxi): làm cho xương bền chắc.

BAIVIET.COM