Giải bài 2 Trang 31 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 31 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ.

Đề bài 2 Trang 31 SGK Sinh học 6:

Rễ gồm mấy miền ? Chức năng của mỗi miền ?

Lời giải câu 2 Trang 31 SGK Sinh học lớp 6

Rễ gồm 4 miền

– Miền trưởng thành (có các mạch dẫn): dẫn truyền

– Miền hút (có các lông hút): hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan

– Miền sinh trưởng (nơi tế bào phân chia và lớn lên) : làm cho rễ dài ra

– Miền chóp rễ (có bao đầu rễ) : che chở cho đầu rễ

BAIVIET.COM