Giải bài 2 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 2 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 8: Bài luyện tập 1.

Đề bài 2 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8:

Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên

giai bai 2 trang 31 sgk hoa hoc lop 8 - de bai

a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài.

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (xem sơ đồ bài tập 5 – Bài 2 Nguyên tử).

Lời giải câu 2 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8:

a. – Số proton: 12p;

– Số lớp electron: 3

– Số electron: 12e;

– Số e lớp ngoài cùng: 2e

b. – Khác nhau: về số p, số e và số lớp e

Canxi: 20p, 20e, 4 lớp e

Magie: 12p, 12e, 3 lớp e.

– Giống nhau: về số e lớp ngoài cùng (đều là 2e).

+ Khác nhau về số p và số e (ở nguyên tử canxi là 20).

Giống nhau về số e lớp ngoài cùng (đều bằng 2).

(BAIVIET.COM)