Giải bài 2 Trang 30 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 2 Trang 30 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX).

Đề bài 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11:

Lập niên biểu quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX theo thứ tự: thời gian, tên nước, năm giành độc lập.

Lời giải câu 2 Trang 30 SGK Lịch sử lớp 11:

Thời gianTên nướcNăm giành độc lập
Cuối XVIIIỞ Haiti bùng nổ cuộc đấu tranh (1791) chống Pháp dưới sự lãnh đạo của Tút-xanh Lu-véc-tuy-a.– Năm 1803 thắng lợi .

– Haiti thành nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Nam Mĩ.

– Cổ vũ phong trào đấu tranh ở Mĩ La-tinh.

20 năm đầu thế kỉ XX+ Mê hi cô

+ Áchentina

+ Urugoay

+ Paragoay

+ Braxin

+ Pê-ru

+ Colômbia

+ Ecuađo

1821

1816

1828

1811

1822

1821

1830

1830

(BAIVIET.COM)