Giải bài 2 Trang 30 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 30 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa.

Đề bài 2 Trang 30 SGK Địa lí 6:

Từ sự phân tích trên, hãy rút ra kết luận về hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ trên Trái Đất.

Lời giải câu 2 Trang 30 SGK Địa lí lớp 6:

Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ trên Trái Đất:

– Kết quả:

+ Ở xích đạo (0º) luôn có ngày dài bằng đêm.

+ Càng lên vĩ độ cao, sự chênh lệch thời gian giữa ngày và đêm càng biểu hiện rõ rệt.

+ Mùa hạ có ngày dài hơn đêm, mùa đông đêm dài hơn ngày.

+ Ngày 21/3 và 23/9, mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày đêm dài bằng nhau.

– Nguyên nhân:

+ Trong khi quay quanh Mặt Trời, Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc về phía Mặt Trời, có lúc chúc nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.

+ Trong khi chuyển động, trục Trái Đất luôn nghiêng một góc 66°33’ so mặt phẳng quỹ đạo nên đường phân chia sang tối không trùng với trục Trái Đất.

(BAIVIET.COM)