Giải bài 2 Trang 28 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 28 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh.

Đề bài 2 Trang 28 SGK Sinh học 7:

Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.

Lời giải câu 2 Trang 28 SGK Sinh học lớp 7:

Một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá: trùng đế giày, trùng biến hình, trùng roi,…

Nhóm động vật này là thức ăn của các loài cá nhỏ và cá con, các loài thân mềm (trai, ốc,..), giáp xác (tôm, cua, nhện nước,…), ấu trùng sống trong ao nuôi cá. Và tất cả các loài này lại là thức ăn của cá lớn trong ao.

Ngoài ra, động vật nguyên sinh cũng giúp bảo vệ và làm sạch môi trường nước nhờ việc chúng phân giải và tiêu hóa các vụn hữu cơ.

BAIVIET.COM