Giải bài 2 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập.

Đề bài 2 Trang 28 SGK Lịch sử 7:

Tại sao lại xảy ra “Loạn 12 sứ quân” ?

Lời giải câu 2 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 7:

Dương Tam Kha vì mưu lợi riêng, nhân khi các con của Ngô Quyền còn nhỏ đã chiếm ngôi. Các quan lại trong triều đình, địa phương phản đối. Sau khi nhà vua giành lại ngôi báu, uy tín triều đình lúc này đã giảm sút, hệ thống cai trị thiếu chặt chẽ, quan hệ trung ương – địa phương lỏng lẻo, các thế lực trong nước trỗi dậy… gây ra “Loạn 12 sứ quân”.

(BAIVIET.COM)