Giải bài 2 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 4: Sự rơi tự do.

Đề bài 2 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì mọi vật sẽ rơi nhanh như nhau. Sự rơi của các vật trong trường hợp này gọi là sự rơi tự do.

(BAIVIET.COM)