Giải bài 2 Trang 27 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 27 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 7: Bộ xương.

Đề bài 2 Trang 27 SGK Sinh học 8:

Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 27 SGK Sinh học lớp 8:

Sự khác giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa quan trọng đối với những hoạt động của con người :

– Các khớp cổ tay và bàn tay linh hoạt đảm nhiệm chức năng cầm nắm phức tạp trong lao động của con người.

– Xương cổ chân và xương gót phát triển nở về phía sau làm cho diện tích bàn chân lớn, đảm bảo sự cân bằng vững chắc cho tư thế đứng thẳng.

BAIVIET.COM