Giải bài 2 Trang 27 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 27 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật.

Đề bài 2 Trang 27 SGK Sinh học 11:

Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?

Lời giải câu 2 Trang 27 SGK Sinh học lớp 11:

Thực vật chỉ có thể sử dụng nitơ ở dạng khử là NH4+. Tuy nhiên khi cây hấp thụ nitơ thì chúng hấp thụ ở cả dạng NH4+ và NO3 . Do vậy trong mô thực vật cần diễn ra quá trình khử nitrat để chuyển NO3 thành NH4+ để cây có thể sử dụng.

(BAIVIET.COM)