Giải bài 2 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

Đề bài 2 Trang 27 SGK Lịch sử 4:

Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh?

Lời giải câu 2 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 4:

– Hồi bé, Đinh Bộ Lĩnh đi mò cua bắt ốc giúp mẹ, cậu đã phải đến ở nhờ người chú là Đinh Thúc Dự tại sách Bông. Chú giao cho đi chăn trâu, cắt cỏ, do đó mà chơi thân với lũ trẻ trong làng.

– Cậu bé láu lỉnh thông minh đã bày ra nhiều trò chơi khá độc đáo. Cậu gọi tất cả bọn trẻ, bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu cho cậu ngồi lên, rước đi quanh cánh đồng.

– Đám rước rầm rộ như vậy, nhưng không có cờ quạt thì chưa uy nghi, cậu nghĩ ra sáng kiến, cho bọn trẻ bẻ những cây hoa lau, cầm cao lên, hộ tống xung quanh cái kiệu tay của mình.

(BAIVIET.COM)