Giải bài 2 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô-ma.

Đề bài 2 Trang 27 SGK Lịch sử 10:

Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

Lời giải câu 2 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 10:

Thể chế dân chủ cổ đại mang tính chất dân chủ rộng rãi. Tuy nhiên đây là một thế chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ, Những người lao động chủ yếu trong xã hội Địa Trung Hải là nô lệ thì không có quyền công dân. Đối với đông đảo quân chúng nô lệ và kiểu dân thì đó cũng là nền chuyên chính của giai cấp chủ nô.

(BAIVIET.COM)