Giải bài 2 Trang 27 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 27 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Đề bài 2 Trang 27 SGK Địa lí 9:

Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

Lời giải câu 2 Trang 27 SGK Địa lí lớp 9:

Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp ở chỗ:

– Tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản.

– Thúc đẩy sự phát triển các vùng chuyên canh.

– Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Nói tóm lại, nông nghiệp nước ta mới trở thành ngành sản xuất hàng hoá. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của công nghiệp chế biến.

BAIVIET.COM