Giải bài 2 Trang 27 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 27 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

Đề bài 2 Trang 27 SGK Địa lí 6:

Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?

Lời giải câu 2 Trang 27 SGK Địa lí lớp 6:

Vào những ngày 21-3 và 23-9, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng mặt trời như nhau. Vì vào những ngày này, ánh sáng mặt trời vuông góc với Xích đạo lúc 12 giờ trưa.

(BAIVIET.COM)