Giải bài 2 Trang 26 SGK toán lớp 5

Giải bài 2 Trang 26 SGK toán lớp 5, phần bài tập Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông.

Đề bài 2 Trang 26 SGK toán lớp 5:

Viết các số đo diện tích :

a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Lời giải câu 2 Trang 26 SGK toán lớp 5:

Giai bai 2 Trang 26 SGK toan lop 5 - Loi giai

(BAIVIET.COM)