Giải bài 2 Trang 26 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 26 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 8: Nhiễm sắc thể.

Đề bài 2 Trang 26 SGK Sinh học 9:

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân chia tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

Lời giải câu 2 Trang 26 SGK Sinh học lớp 9:

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của nguyên phân. Ở kì này NST gồm hai nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với nhau tâm động (eo thứ nhất) chia nó thành hai cánh. Tâm động là điểm đính NST vào sợi tơ vô sắc trong thoi phân bào. Ở kì giữa chiều dài của NST đã co ngắn cực đại và có chiều dài từ 0,5 đến 50 μm, đường kính từ 0,2 đên 2 μm, có dạng đặc trưng như hình hạt, hình que hoặc hình chữ V.

(BAIVIET.COM)